Danh mục:  Tin Tức

  • Các sự kiện bị hoãn trì hoãn

    Các sự kiện bị hoãn trì hoãn

    Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng các sự kiện sẽ bị đẩy về muộn hơn, vì có nhiều trở ngại về các công tác hậu cần và điều hành. Lý do các công tác bị ảnh hưởng vì các cơ quan chính phủ không thể hợp tác với chúng tôi trong thời…