Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG)

Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) là tập đoàn hàng đầu thế giới về truyền thông, nghiên cứu và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin. IDG xuất bản hơn 300 báo và tạp chí chuyên về CNTT-TT tại 85 quốc gia như CIO, CSO, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Macworld, Network World, và PC World. IDG hiện sở hữu một mạng lưới lớn nhất thế giới bao gồm hơn 450 trang thông tin điện tử trong các lĩnh vực công nghệ kinh doanh, công nghệ quản lý khách hàng, giải trí và trò chơi số.

Công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu của IDG – IDG Connect – giúp kết nối các công ty công nghệ với các quan chức cấp cao, những người ra quyết định và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

IDG là công ty hàng đầu trong tổ chức các sự kiện về công nghệ thông tin, với hơn 750 sự kiện như LinuxWorld Conference & Expo®, Macworld Conference & Expo®, DEMO®, IDC Directions…

IDC – nhánh chuyên nghiên cứu và tư vấn về thị trường CNTT-TT – Với hơn 850 nhà phân tích từ 50 quốc gia, IDC cung cấp cho giới chuyên môn trong nước, khu vực và trên toàn thế giới thông tin về các cơ hội và xu hướng công nghệ mới.

IDG Việt Nam, thành viên của IDG, được thành lập chính thức vào năm 2003 với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong các lĩnh vực Tổ chức Sự kiện, Xuất bản và Nghiên cứu Công nghệ. Thông qua một loạt các sự kiện Hội thảo và Triển lãm Ứng dụng CNTT có uy tín trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Giáo dục, Mạng và Viễn thông, Quản lý Hành chính Công, Vietnam Computerworld Expo; Ấn phẩm báo chí như: PC World, Computerworld, IDG Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT-TT tại thị trường Việt Nam.

 

Hiệp Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam  là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính. Mục đích của Hội là tập hợp, giúp đỡ hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả; phát triển chuyên ngành. Hội có chức năng thực hiện các nhiệm vụ: Tập hợp, đoàn kết hội viên là các công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, giảng dạy, học tập, giáo dục đào tạo, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo qui định của pháp luật. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Động viên các hội viên tham gia các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu về vô tuyến, điện tử và máy tính . Giúp đỡ, cổ vũ, tôn trọng bảo hộ quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, các công trình nghiên cứu khoa học của hội viên. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện kiến thức, nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về vô tuyến, điện tử và máy tính cho hội viên theo quy định của pháp luật. Hợp tác với các tổ chức quốc tế có cùng lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật để khuyến khích nâng cao hiệu quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức về vô tuyến, điện tử và máy tính phù hợp với quy định của pháp luật. Tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định các vấn đề có liên quan đến vô tuyến, điện tử và máy tính do cơ quan nhà nước yêu cầu và vận động các hội viên, cơ quan, xí nghiệp tham gia vào quá trình ứng dụng kết quả khoa học, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.