Tiến sĩ Phan Thanh Đức

Tiến sĩ Phan Thanh Đức

  • Trưởng khoa - Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

Tiến sĩ Phan Thanh Đức có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và là Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông nhận bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính & Quản lý Thông tin của Học viện Kỹ thuật Châu Á tại Thái Lan và bằng Tiến sĩ Quản lý Hệ thống Thông tin Kinh tế của Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam. Ông Đức còn là thành viên của nhiều chương trình hợp tác quốc tế như Chương trình học giả Lãnh đạo Châu Á (ALFP), Chương trình trao đổi giảng viên Singapore, Chương trình trao đổi hàn lâm Đức DAAD...

Các chủ đề nghiên cứu ông quan tâm bao gồm hệ thống giáo dục trực tuyến, quản lý quy trình kinh doanh, thương mại điện tử và Dữ liệu lớn. Ông là chủ nhiệm của nhiều đề tài tham luận và chuyên đề cấp quốc gia và quốc tế.

All Sessions by Tiến sĩ Phan Thanh Đức

Discussion Session 2 14:00 14-10-2022
Discussion Session 1 14:00 14-10-2022
Keynote 10:30 14-10-2022
CDO Honouring Ceremony 09:00 14-10-2022
Opening Ceremony 08:00 14-10-2022