Ông Nguyễn Phú Tiến

Ông Nguyễn Phú Tiến

  • Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông

All Sessions by Ông Nguyễn Phú Tiến

Discussion Session 2 14:00 14-10-2022
Discussion Session 1 14:00 14-10-2022
Keynote 10:30 14-10-2022
CDO Honouring Ceremony 09:00 14-10-2022
Opening Ceremony 08:00 14-10-2022