Bà Trần Hương Giang

Bà Trần Hương Giang

  • Trưởng phòng Thí nghiệm Tăng tốc đổi mới sáng tạo, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Chị Giang hiện là Trưởng phòng Thí nghiệm Tăng tốc đổi mới sáng tạo của UNDP tại Việt Nam. Chị có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, kinh doanh hướng đến người thu nhập thấp và quản lý tài chính. Chị đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tại Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu (Đan Mạch), Chương trình tăng tốc kinh doanh với người thu nhập thấp (Hà Lan) và Chương trình Đổi mới sáng tạo (Úc).
Chị là chuyên gia đổi mới sáng tạo xã hội trong lĩnh vực công và tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hỗ trợ các nhà khoa học thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Chị là Thạc sĩ kinh tế và quản lý dự án quốc tế, cử nhân ngoại giao.

All Sessions by Bà Trần Hương Giang

Discussion Session 2 14:00 14-10-2022
Discussion Session 1 14:00 14-10-2022
Keynote 10:30 14-10-2022
CDO Honouring Ceremony 09:00 14-10-2022
Opening Ceremony 08:00 14-10-2022