Thượng tá Đỗ Minh Kim

Thượng tá Đỗ Minh Kim

  • Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

1. Ông: Đỗ Minh Kim. Sinh ngày: 28/7/1977. Quê quán: Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, Bình Thuận
2. Cấp bậc: Thượng tá. Chức vụ: Phó trưởng phòng 3-Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao-BCA
3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật-Thạc sĩ Khoa học An ninh. Báo cáo viên Pháp luật cấp Trung ương Kinh nghiệm:
- 10 năm làm công tác Tham mưu thuộc Tổng cục An ninh-Bộ Công an
- 10 năm lãnh đạo cấp Phòng, làm công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia
- Có trên 200 buổi giảng dạy, báo cáo chuyên đề tại các Trường trực thuộc Bộ Công an; báo cáo viên chuyên đề công tác ANM cho công an các đơn vị, địa phương; Trường Chính trị các tỉnh, thành phía Nam…
Thường xuyên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành, địa phương ở phía Nam…

All Sessions by Thượng tá Đỗ Minh Kim

CYBERSECURITY ISSUES TROUBLESHOOTING SCRIPT 15:15 17-06-2022
OPENING CEREMONY & KEYNOTE 14:00 17-06-2022
KỊCH BẢN KHẮC PHỤC SỰ CỐ AN NINH MẠNG 15:15 17-06-2022
PHIÊN KHAI MẠC & BÁO CÁO CHÍNH 14:00 17-06-2022