Ông Makoto Tominaga

Ông Makoto Tominaga

  • Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Credify Pte. Ltd.

Doanh nhân, nhà đầu tư với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, đổi mới sản phẩm, 16 năm phát triển kinh doanh và 13 năm làm cố vấn. Anh đang tích cực đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Nam Á và hiện cũng đang điều hành một công ty tài chính tên Credify. Công ty đang tập trung vào thị trường Việt Nam và hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật cho các ngân hàng, các công ty tài chính tiêu dùng. Bên cạnh đó, Makoto thông thạo nhiều ngôn ngữ và đam mê với các môn học như Tài chính, kinh tế, triết học và lịch sử

All Sessions by Ông Makoto Tominaga

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 2 15:30 17-06-2022
PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 1 14:00 17-06-2022
PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH 09:15 17-06-2022
PHIÊN KHAI MẠC & VINH DANH CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU 07:30 17-06-2022
DISCUSSION SESSION 2 15:30 17-06-2022