T5, 2023 – Thông Cáo Báo Chí: Dịch Vụ Tài Chính & Ngân Hàng Bán Lẻ (Giải Thưởng)


Ngày 26 tháng 05, dưới sự bảo trợ của Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số/Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Bộ Công thương, Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam cùng tổ chức sự kiện Hội thảo Dịch vụ Tài chính – Ngân hàng 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ Hội thảo dịch vụ Tài chính – Ngân hàng 2023, sẽ diễn ra chương trình Giải thưởng và Vinh danh Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính – Ngân hàng tiêu biểu 2023.

Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu là giải thưởng thường niên, do IDG Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong nước tổ chức. Mục tiêu của giải thưởng là tìm kiếm và vinh danh các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, nổi trội, sáng tạo và hiệu quả trong năm của các Ngân hàng, Công ty Fintech, Công ty Chứng khoán và Bảo hiểm, qua đó tôn vinh sức sáng tạo và khả năng quản lý, vận hành hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng – Tài chính của người Việt Nam. Qua 10 năm tổ chức, Giải thưởng đã nhận được sự trân trọng và tín nhiệm cao trong cộng đồng Ngân hàng – Tài chính, mỗi năm công bố và vinh danh hơn 20 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đang hoạt động tại Việt Nam.

Năm nay, việc tổ chức bình chọn và vinh danh Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu vẫn kế thừa những nội dung của năm trước và có một số cải tiến phù hợp với thực tế của năm nay:

Một là, Ban tổ chức đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia ngân hàng, tổ chức tín dụng, chứng khoản, bảo hiểm đã đổi mới một số nội dung trong bộ tiêu chí nhằm bám sát tình hình thực tế và chọn ra đơn vị tiêu biểu.

Hai là, Ban tổ chức tham khảo các thông tin từ các ngân hàng gửi tới cũng như các báo thường niên đã được công bố và các nguồn dữ liệu nghiên cứu độc lập khác.

Ba là, trong lần tổ chức này, Ban tổ chức tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người sử dụng đối với một số sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng, công ty chứng khoán và bảo hiểm.

Hội đồng Bình chọn gồm 15 thành viên, cụ thể:

 • Ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch 
 • Ông Phùng Khắc Kế – Phó Chủ Tịch
 • Ông Lê Quang Bình- Phó Chủ Tịch
 • Ông Nguyễn Minh Hồng-  Phó Chủ Tịch

Cùng 11 ủy viên:

 • Ông Lê Quốc Cường
 • Ông Trần Vĩnh Đức 
 • Ông Nguyễn Quốc Hùng
 • Ông Vũ Quốc Khánh
 • Ông Đặng Đức Mai
 • Ông Đỗ Ngọc Quỳnh                      
 • Ông Bùi Khắc Sơn
 • Ông Nguyễn Đình Thắng
 • Ông Đặng Quốc Tiến          
 • Ông Ngô Việt Trung                       
 • Ông Đỗ Hoàng Phong        

Hội đồng Bình chọn đã chọn 17 hạng mục giải thưởng trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính. Cụ thể, các đơn vị Ngân hàng – Tài chính đã được bình chọn như sau:

1.  Các giải thưởng Ngân hàng:

1.1 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu là:

 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

1.2 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu:

 • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
 • Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

1.3 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng có Sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu:

 • Ngân hàng  TMCP Quân đội (MB)
 • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
 • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
 • Ngân hàng số Cake by VPBank

1.4 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Tiêu biểu vì cộng đồng:

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank)
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

1.5 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Hỗ trợ Đầu tư cho Nông nghiệp Công nghệ cao:

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)

1.6 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng Xanh:

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)
 • Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A Bank)
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
 • Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)

1.7 Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
 • Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)

1.8 Hạng mục giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu:

 • Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo)

2. Các giải thưởng Tài chính:

2.1 Hạng mục giải thưởng Công ty Chứng khoán có ứng dụng Công nghệ Thông tin – Chuyển đổi số tiêu biểu:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

2.2 Hạng mục giải thưởng Công ty Chứng khoán có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDS)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (MAS)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và PT VN (BSC)

2.3 Hạng mục giải thưởng Công ty Chứng khoán có Hệ thống Trải nghiệm khách hàng tiêu biểu:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (Pinetree)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

2.4 Hạng mục giải thưởng sản phẩm/dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ có ứng dụng Công nghệ Thông tin – Chuyển đổi số tiêu biểu:

 • Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD)

2.5 Hạng mục giải thưởng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu:

 • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay Life)

2.6 Hạng mục giải thưởng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có Hệ thống Trải nghiệm khách hàng tiêu biểu:

 • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas
 • Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)

2.7 Hạng mục giải thưởng Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ có ứng dụng Công nghệ Thông tin – Chuyển đổi số tiêu biểu:

 • Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI)
 • Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương

2.8 Hạng mục giải thưởng Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu:

 • Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)
 • Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt)
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

2.9 Hạng mục giải thưởng Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ có Hệ thống Trải nghiệm khách hàng tiêu biểu:

 • Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
 • Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI)

Để biết thêm thông tin chiết, vui lòng liên hệ:

Lê Thị Ngọc Khánh
Phụ trách Truyền thông Sự kiện

Email: content@idgv.vn
Di Động: +84 364 732 295*
*có thể liên lạc qua Zalo, Viber, WhatsApp

Hoặc nhấp nút bên dưới để liên lạc trực tiếp đến chúng tôi: