IDG TekTalk!


TEKTALK!

BỞI IDG

KẾ TIẾP, TẬP: 33

IDG TekTalk! là sự kiện trực tuyến diễn ra mỗi vài tháng. TekTalk! là một chương trình mang đến cho các lãnh đạo, diễn giả, và chuyên gia cơ hội để bảy tỏ quan điểm của họ về các giải pháp công nghệ.

IDG TekTalk! được tổ chức và điều hành bởi mỗi IDG Việt Nam & Đông Nam Á. Sự kiện này chỉ dành riêng cho Đông Nam Á, mang đến các chuyên gia từ những đất nước đang phát triển. IDG TekTalk! được tổ chức đầu tiên vào năm 2019 trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, nhằm duy trì mối quan hệ giữa diễn giả và khán giả.

bởi IDG.

EPISODE 33: PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Nhấp vào đây để vô sự kiên

Đường link phòng họp Cisco Webex
Thông tin sự kiện

Ngày
30 Tháng 8, 2023

Thời gian
16:00 (GMT+7, vùng Đông Dương)

Địa điểm
Nền tảng Cisco Webex

CHƯƠNG TRÌNH

cho ngày 30.08.23 (ep. 33)

DIỄN GIẢ

CHỦ ĐỀ

Ông A
Chức A

Chủ Đề A

Ông B
Chức B

Chủ Đề B

Ông C
Chức C

Chủ Đề C

Ông D
Chức D

Chủ Đề D

Ông E
Chức E

Chủ Đề E

GẶP NHỮNG DIỄN GIẢ TRONG TEKTALK NÀY

Ông A

Ông B

Ông C

Ông D

Ông E

✴︎ thấu hiểu

cam kết

tương tác.

—1964

PHẦN NÀY CHỨA CÁC LƯU TRỮ VIDEO CỦA CÁC TEKTALK! CŨ

MÙA ĐẦU

Tập 0

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7

Tập 8

Tập 9

MÙA 1

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

MÙA 2

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

MÙA 3

Tập 30

Tập 31

Tập 32

IDG, Inc.

Ban Đai Công Ty

IDG Logo

Logo Công Ty

CHO CHÚNG TÔI BIẾT BẠN SẼ ĐẾN! TRẢ LỜI BÊN DƯỚI

TekTalk!™ bởi IDG.