Sự Kiện Sắp Tới: Dữ Liệu Dân Cư 2023


Tham dự sự kiện sắp tới của IDG. Sự kiện đầu tiên trong lĩnh vực dữ liệu dân cư 2023 tổ chức vào Ngày 19 Tháng 10.

Dữ liệu dân cư là một sự kiện mới của IDG, với mục tiêu phát triển và hội nhập dữ liệu dân cư số để phục vụ doanh nghiệp và dân cư

IDG, cùng với Bộ Công An và Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội đồng hành tổ chức sự kiện này. Song hành cùng đó, sẽ là sự kiện Chính Phủ Số 2023, sự kiện IDG tổ chức hàng năm

Mỗi năm, IDG dự kiến tổ chức Dữ Liệu Dân cư và Chính Phủ Số ở những thành phố và tỉnh đặc biệt, với mục tiêu phát triển thành phố và tỉnh về mặt chuyển đổi số. Năm nay, IDG quết định tổ chức sự kiện ở tỉnh Thái Nguyên, phía Bắc Việt Nam

Xem video giới thiệu ở dưới để hiểu thêm về sự kiện

IDG dự kiến rằng sẽ có khoảng 500 người tham dự sự kiện, và vô số gian hàng và nhà tài trợ tham gia. Ngoài ra, còn có các diễn giả và học giả từ khắp Đông Nam Á sẽ trình bày.

Muốn tại trợ IDG?

Sự kiện này cũng livestream trên nền tảng Cisco’s Webex, nhằm phục vụ cơ hội cho những đơn vị không tham dự được tại tỉnh Thái Nguyên.

Nếu bạn muốn tham dự, mặc dù không bắt buộc, IDG khuyến khích bạn đặt chỗ để có được một trải nghiệm thoải mái nhất. Bạn có thể ấn nút xanh ở dưới hoặc email nhóm người tham dự qua “Danh Bạ Liên Quan” tab bên dưới

Ấn đây để hiểu thêm về sự kiện này!

Danh bạ liên quan

Danh bạ liên quan

Nhóm tham dự

attendee@idgv.vn

Nhóm Sales

thao_dong@idgv.vn*
anh_duong@idgv.vn
quynh_vu@idgv.vn

Nhóm hỗ trợ nội dung

content@idgv.vn

Muốn Giúp Ư?

Cho biết bạn sẽ đến!

Có câu hỏi?