Sự Kiện Sắp Tới: Chính Phủ Điện Tử 2023


Hãy tham dự sự kiện sắp tới của IDG. Sự kiện trong lĩnh vực Chính Phủ Số 2023 tổ chức vào Ngày 19 Tháng 10.

Chính Phủ Số là một sự kiện chính của IDG, với mục tiêu thúc đẩy việc chuyển đổi số để cải thiện thủ thục hành chính.

IDG, cùng với Bộ Thông Tin và Truyền Thông và Cục Tần Số Vô Tuyến Điện đồng hành tổ chức sự kiện này. Song hành cùng đó, sẽ là sự kiện Dữ liệu dân cư 2023, sự kiện đầu tiên của IDG trong lĩnh vực này

Mỗi năm, IDG dự kiến tổ chức sự kiện Chính Phủ Số và Dữ Liệu Dân cư ở những thành phố và tỉnh đặc biệt, với mục tiêu phát triển thành phố và tỉnh về về mặt chuyển đổi số. Năm nay, IDG quyết định tổ chức sự kiện ở tỉnh Thái Nguyên, phía Bắc Việt Nam.

Xem video giới thiệu ở dưới để hiểu thêm về sự kiện

IDG dự kiến rằng sẽ có khoảng 500 người tham dự sự kiện, và vô số gian hàng và nhà tài trợ tham gia. Ngoài ra, còn có các diễn giả và học giả từ khắp Dông Nam Á sẽ trình bày.

Muốn tài trợ ?

Sự kiện này cũng livestream trên nền tảng Cisco’s Webex, nhằm phục vụ cơ hội cho những đơn vị không tham dự được tại tỉnh Thai Nguyen.

Nếu bạn muốn tham dự, mặc dù không bắt buộc, IDG khuyến khích bạn đặt chỗ để có được một trải nghiệm thoải mái nhất. Bạn có thể ấn nút xanh ở dưới hoặc email nhóm người tham dự qua “Danh Bạ Liên Quan” tab bên dưới

Ấn đây để hiểu thêm về sự kiện này!

Danh bạ liên quan

Danh bạ liên quan

Nhóm tham dự

attendee@idgv.vn

Nhóm Sales

thao_dong@idgv.vn*
anh_duong@idgv.vn
quynh_vu@idgv.vn

Nhóm hỗ trợ nội dung

content@idgv.vn

Muốn Giúp Ư?

Cho biết bạn sẽ đến!

Có câu hỏi?