Quảng Cáo


TUYÊN BỐ

Các cơ chế quảng cáo của chúng tôi sẽ thay đổi tuỳ theo sự kiện và sự công khai của mỗi sự kiện. Để biết được thông tin chính sác và mới nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp một nhân viên trong đội sales.

Bên dưới sẽ đính kèm danh sách tài trợ của chúng tôi

sales_kit.pdf

*danh sách này có thể thay đổi

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về tài trợ hoặc yêu cầu tại trợ riêng, vui lòng liên hệ trực tiếp một nhân viên tư vấn dùng các email bên dưới:

thao_dong@idgv.vn*
anh_duong@idgv.vn
quynh_vu@idgv.vn

* trưởng phòng

Nếu bạn cần sự trợ giúp ngay, vui lòng liên hệ chúng tối qua số bàn tại:

+84 (28) 38 27 44 27
Giờ làm việc: 9AM – 5:30PM

Nếu quý vị cần liên hệ chúng tôi vì các lý do khác, vui lòng dùng nút bấm bên dưới. Bạn sẽ được đưa về trang liên hệ chúng tôi.