Liên Hệ


Có thắc mắc? Liên hệ ngay!

Đây là trang liên hệ của DG Việt Nam & IDG Đông Nam Á (ASEAN), nếu bạn muốn liên hệ IDG Toàn Cầu, nhấn đây


Emails

Bên dưới là email các nhóm, nếu bạn cần yêu cầu cụ thể:

content@idgv.vn

Nhóm Nội Dung

attendee@idgv.vn
hiep_nguyen@idgv.vn*

Nhóm Tham Dự

itidg@idgv.vn

Nhóm Kỹ Thuật

thao_dong@idgv.vn*
anh_duong@idgv.vn
quynh_vu@idgv.vn

Nhóm Sales

mai_tien@idgv.vn*

Nhóm Thiết Kế

tam_le@idg.vn

Tổng Giám Đốc IDG Việt Nam & Đông Nam Á (ASEAN)

*nhóm trưởng


Địa Chỉ & Số Điện Thoại

Địa Chỉ Hà Nội
18 Trần Hưng Đạo
Phường Phan Chu Trinh
Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam, 100000
+84 (28) 39 33 56 11

Địa Chỉ TP. Hồ Chí Minh
60 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3, Phường 4
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000
+84 (28) 38 27 44 27

Địa Chỉ Phnôm Pênh
Số 198Eo, Đường 51
Đường Góc 370
Phnôm Pênh, Cam-pu-chia, 120102
+855 23 22 26 29

Địa Chỉ Sing-Ga-Po
A
A
Sing-Ga-Po, 000000
+64 00 00 00 00

Địa Chỉ Băng Cốc
A
A
Băng Cốc, Thái Lan, 000000
+66 00 00 00 00

Địa Chỉ Viêng Chăn
A
A
Viêng Chăn, Lào, 000000
+856 00 00 00 00

Địa Chỉ Manila
A
A
Manila, Phi-Líp-Pin, 000000
+63 00 00 00 00