DIỄN GIẢ: THẮNG HUỲNH


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG THẮNG HUỲNH

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Thắng Huỳnh

Chức Danh:
Giám đốc nghiên cứu

Đơn Vị:
Kardia Labs

Chủ đề:
Đa dạng ứng dụng blockchain trong quá trình chuyển đổi số

Tiểu Sử:

Thắng Huỳnh hiện đang là Giám đốc nghiên cứu tại Kardia Labs. Trước đó, ông là một nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học RWTH Aachen. Trước vị trí này, ông đã từng là Giảng viên Trợ giúp S.E.W tại Khoa Toán của Đại học California, San Diego. Ông đã đạt được bằng Tiến sĩ trong Toán Ứng dụng từ Viện Courant, Đại học New York. Thắng Huỳnh là một chuyên gia trong lĩnh vực xử lý tín hiệu toán học, cụ thể hơn, trong lý thuyết định lượng và các phương pháp chuyển đổi tín hiệu từ analog sang digital, với sự tập trung đặc biệt vào lý thuyết khung, mẫu nén, và thu hồi pha. Các sở thích nghiên cứu hiện tại của ông bao gồm các mô hình toán học trong các mạng lưới Ethereum và thị trường tự động.