DIỄN GIẢ: ROEL RESURREXCION


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ROEL RESURREXCION

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Roel Resurrexcion

Chức Danh:
Giám đốc điều hành quốc tế

Đơn Vị:
KardiaChain

Chủ đề:
Đa dạng ứng dụng blockchain trong quá trình chuyển đổi số và kinh nghiệm quốc tế

Tiểu Sử:

Từng là cựu quản lý tại Google và Tesla, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về mạng lưới, với thành tích lãnh đạo và chuyên môn vững chắc trong việc quản lý hệ thống, Roel Resurreccion là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm được biết đến với cách tiếp cận giải quyết vấn đề theo tinh thần hợp tác và khả năng thúc đẩy sự xuất sắc trong môi trường liên ngành. Là Giám đốc điều hành quốc tế của KardiaChain, ông dẫn dắt việc mở rộng mạng Blockchain liên chuỗi đầu tiên của Đông Nam Á. Các vai trò trước đây của ông tại Tesla Motors, YouTube TV và Google Fiber đã thể hiện khả năng quản lý nhóm, tối ưu hóa hoạt động và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống. 

Roel hết lòng làm việc với các công ty cấp tiến, hướng đến tinh thần đồng đội, coi trọng sự phát triển cá nhân và mang đến cơ hội thăng tiến. Hiện tại ông đang theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và các chứng chỉ ngành có giá trị cao chứng tỏ cam kết của ông đối với sự xuất sắc trong công nghệ và quản lý.