DIỄN GIẢ: ROBERT TRỌNG TRẦN


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG ROBERT TRỌNG TRẦN

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Robert Trọng Trần

Chức Danh:
Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo mảng Rủi ro Công nghệ và An ninh mạng

Đơn Vị:
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chủ đề:
Kinh nghiệm quản trị dữ liệu số dựa trên nền tảng khoa học – kỹ thuật hiện đại

Tiểu Sử:

Ông Robert Trọng Trần là diễn giả, chuyên gia tư vấn đáng tin cậy về rủi ro công nghệ thông tin và lòng tin công nghệ số. Ông Robert Trọng Trần hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo mảng Rủi ro Công nghệ và An ninh mạng của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Ông đã lãnh đạo thành công các dự án về mô hình quản trị công nghệ thông tin (CNTT) và vận hành mục tiêu, chiến lược và đào tạo CNTT cho hội đồng quản trị, đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống CNTT, lập mô hình các mối đe dọa, đánh giá chỉ số vi phạm, đánh giá các điểm dễ bị tổn thương, kiểm tra khả năng chống thâm nhập, đánh cắp dữ liệu, quản trị tính liên tục trong kinh doanh, rủi ro doanh nghiệp, tuân thủ quyền riêng tư, theo dõi tính bảo mật, phản ứng với các vi phạm hệ thống CNTT và bảo mật bằng công nghệ blockchain. Ông cũng phụ trách việc triển khai và cung cấp các dịch vụ đánh giá khả năng thâm nhập và tấn công của tội phạm mạng trong các ngành khác nhau.

Ông có bằng thạc sĩ của Trường Công nghệ Viễn thông ParisTech (Pháp) và nhiều chứng chỉ chuyên môn quốc tế về an ninh mạng. Ông Robert Trọng Trần lãnh đạo đội ngũ các chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao của EY Việt Nam bảo vệ hoạt động kinh doanh của các khách hàng bằng cách xây dựng một nền tảng an ninh mạng vững chắc, phát hiện các mối đe dọa CNTT mà họ đang đối mặt và phản ứng với vi phạm an ninh mạng. Ông đóng góp vào mục tiêu xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn bằng cách bảo vệ khách hàng trước những nguy cơ CNTT truyền thống và phi truyền thống, nhờ đó họ đạt được những kết quả tốt hơn và lâu dài hơn, từ khâu chiến lược cho đến thực thi.