DIỄN GIẢ: PHÙNG ĐỨC THẮNG


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG PHÙNG ĐỨC THẮNG

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Phùng Đức Thắng

Chức Danh:
Phó Cục trưởng

Đơn Vị:
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an

Chủ đề:
Công tác hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tiểu Sử:

  • Từ năm 1988 – 2008: công tác tại Công an tỉnh Hồ Tây (nay là Hà Nội
  • Từ năm 2008 – nay: công tác tại các Cục, vụ của Bộ Công an, trong đó đến năm 2013 đến nay công tác tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham gia chỉ đạo trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.