DIỄN GIẢ: ÔNG LÊ ĐỨC ANH


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG LÊ ĐỨC ANH

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Lê Đức Anh

Chức Danh:
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Đơn Vị:
Bộ Công thương

Chủ đề:
Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và kinh tế số

Tiểu Sử:

Ông Lê Đức Anh đã làm việc trong lĩnh vực CNTT và phát triển hạ tầng công nghệ số trong thương mại điện tử được 15 năm; Ông đang phụ trách Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) với định hướng đưa đơn vị trở thành đầu mối trong việc xây dựng, quản lý và triển khai hạ tầng số trong thương mại điện tử và giao dịch số tại Việt Nam, bao gồm Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (CeCA.gov.vn), Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay (KeyPay.gov.vn), nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử, giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, giải pháp eKYC trong thương mại điện tử, đánh giá tín nhiệm giao dịch và các chủ thể trong hoạt động thương mại, v.v.

Trong 5 năm qua, ông đã cùng Trung tâm CID từng bước góp phần xây dựng hệ sinh thái quản lý và phát triển trong lĩnh vực thương mại số, tổ chức các sự kiện Ngày hội mua sắm trực tuyến Việt Nam (Online Friday), triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT quốc gia (GoOnline.gov.vn), góp phần giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia vào quá trình Go Online hiệu quả và bền vững.