DIỄN GIẢ: NGUYỄN VĂN HIỀN


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
NGUYỄN VĂN HIỀN

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Nguyễn Văn Hiền

Chức Danh:
Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

Đơn Vị:
iNet Solutions

Chủ đề:
Mô hình quản trị và vận hành dữ liệu quốc gia

Tiểu Sử:

Với hơn 27 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT trong vai trò kiến trúc sư trưởng thiết kế các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, và hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế, xây dựng nền tảng tổng hợp, khai phá và phân tích – dự báo dữ liệu lớn; ông Nguyễn Văn Hiền có vai trò định hướng chiến lược, xây dựng kiến trúc nền tảng các sản phẩm phục vụ nhà nước và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các đơn vị tiếp cận sự đa dạng các dịch vụ CNTT một cách đơn giản, hiệu quả.


TỔNG QUAN

Hiệu quả thông tin và tính chính xác là thước đo quan trọng đối với nền kinh và hiệu suất công việc cũng từ đó sẽ tăng lên theo các cấp số. Với đa nguồn dữ liệu sinh ra trước sự bùng nổ của ứng dụng dịch vụ CNTT đang dần gia tăng áp lực về tính hiệu quả, tính chính xác thông tin khi xử lý trên các nguồn dữ liệu lớn. Các nguồn dữ liệu ngày càng mất giá trị của chúng do sự chậm trễ (có tính chất chủ quan) trong việc xử lý (thời gian thực) với mục tiêu cung cấp thông tin có giá trị cho các nhu cầu phát triển kinh tế. 

Kinh tế số sẽ mở ra những “phương thức sản xuất mới” đòi hỏi tối ưu hóa thời gian và “tận dụng chia sẻ tài nguyên” để xây dựng các dịch vụ nhanh chóng và đa dạng trên các nền tảng mới mà từ đó, mọi nguồn lực trong xã hội sẽ tham gia một cách linh động trong chuỗi dịch vụ nền tảng một cách hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Xây dựng mô hình quản trị và vận hành dữ liệu quốc gia đòi hỏi cái nhìn mở về một quy hoạch kết nối (xây dựng các đường ống dữ liệu) đến mọi nguồn dữ liệu một cách linh hoạt để đáp ứng các mục tiêu chiến lược; khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu mà không phụ thuộc vào các CSDL hoặc thay đổi các ứng dụng hiện nay cũng như trong tương lai.