DIỄN GIẢ: NGUYỄN TUẤN ANH


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Nguyễn Tuấn Anh

Chức Danh:
Phó Giám đốc

Đơn Vị:
Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an

Chủ đề:
Giải pháp công nghệ thông tin và bảo mật trên nền tảng số

Tiểu Sử:

  • Từ 2001 – 2020: Công tác tại Cục CNTT – Bộ Công an
  • Từ 10/2020 – nay: Là Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phụ trách công tác quản trị vận hành và an ninh an toàn thông tin.
  • Năm 2021 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3