DIỄN GIẢ: NGUYỄN THẾ ĐẠT


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG NGUYỄN THẾ ĐẠT

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Nguyễn Thế Đạt

Chức Danh:
Trưởng nhóm Điều hành An ninh

Đơn Vị:
Trung tâm An toàn thông tin VNPT

Chủ đề:
Chiến lược sử dụng Binh pháp Tôn tử trong việc bảo vệ các Nền tảng số

Tiểu Sử:

Với hơn 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lĩnh vực An toàn an ninh mạng, ông Nguyễn Thế Đạt đã tham gia nhiều dự án trọng điểm của Tập đoàn về An toàn-An ninh thông tin.
Xây dựng framework hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ An toàn thông tin – VNPT Cyber Immunity

  • Nghiên cứu tấn công DDoS với botnet và giải pháp phát hiện xâm nhập cho hệ thống iot
  • Trưởng nhóm triển khai dịch vụ VNPT MSS (Security Monitoring, Digital Forensic, Incident Response, Threat Hunting)
  • Trình bày tham luận “Nghệ thuật tác chiến APT” tại Hội thảo – Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2021.
  • Trình bày tham luận “Giải pháp Chuyển đổi Nhận thức về an ninh mạng trong Kỷ nguyên số” tại Hội thảo và Triển lãm An toàn thông tin  khu vực phía Nam năm 2023.