DIỄN GIẢ: NGUYỄN THANH HẢI


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
BÀ NGUYỄN THANH HẢI

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Bà Nguyễn Thanh Hải

Chức Danh:
Bí thư Tỉnh

Đơn Vị:
Tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Phát biểu Khai mạc & Chào mừng

Tiểu Sử:

  • Quê quán: Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
  • Trình độ học vấn: Trên ĐH
  • Trình độ chính trị: Cao cấp
  • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý
  • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Canada
  • Nơi làm việc: Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên
  • Ngày vào đảng: 07/10/2002
  • Nơi ứng cử: Hoà Bình
  • Đại biểu chuyên trách: Trung ương
  • Chuyển sinh hoạt từ Đoàn Hoà Bình đến Đoàn Thái Nguyên tháng 6/2020