DIỄN GIẢ: NGUYỄN PHÚ TIẾN


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG NGUYỄN PHÚ TIẾN

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Nguyễn Phú Tiến

Chức Danh:
Phó Cục trưởng phụ trách

Đơn Vị:
Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ đề:
Quản trị và phát triển hạ tầng dữ liệu nhằm tăng cường chương trình chuyển đổi số quốc gia hiệu quả

Tiểu Sử:

– Sinh ra tại Hải Dương,

– Tốt nghiệp kỹ sư kỹ thuật điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1994; tốt nghiệp thạc sỹ Điện tử – Viễn thông năm 2000.

– Làm giáo viên, Trưởng khoa Kỹ thuật Viễn thông- Trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội đến năm 2003.

– Sau đó, công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây là Bộ Bưu chính Viễn thông) cho đến nay.

– Chủ trì xây dựng dự thảo các Chương trình, Kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (các giai đoạn: 2009-2010, 2011-2015; 2016-2020), đã được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 1605/QĐ-TTg, Quyết định số 1819/QĐ-TTg).

– Chủ trì xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0).

– Tham gia Nhóm chủ trì xây dựng dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia.


TỔNG QUAN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

– Giới thiệu về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
– Giới thiệu Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ/Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.
– Vai trò của Kiến trúc Chính phủ điện tử trong kết nối, liên thông.
– Giới thiệu về các quy định hiện hành về các tiêu chuẩn kết nối phục vụ việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống một cửa điện tử, định hướng thời gian tới.