DIỄN GIẢ: NGUYỄN MINH HỒNG


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG NGUYỄN MINH HỒNG

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Nguyễn Minh Hồng

Chức Danh:
Chủ tịch

Đơn Vị:
Hội Truyền thông số Việt Nam

Chủ đề:
Phát biểu của Hội đồng Bình chọn Giải thưởng Lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu 2023

Tiểu Sử:

Ông Nguyễn Minh Hồng sinh tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông học trường Kỹ thuật Bưu điện, sau đó được đào tạo nghiên cứu sinh tại Pháp, rồi về công tác trong ngành Bưu điện, đảm nhiệm các chức danh như Vụ phó, Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu chính. 

Năm 2006, ông Nguyễn Minh Hồng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách mảng CNTT (gồm cả điện tử, bản quyền phần mềm…). Từ tháng 6/2015, ông được Bộ trưởng Bộ TT&TT phân công phụ trách lĩnh vực pháp chế, khoa học công nghệ, đào tạo, bưu chính chuyển phát, tiêu chuẩn chất lượng… Hiện nay, ông đang đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, đồng thời là chuyên gia của UBQG về Chính phủ điện tử.