DIỄN GIẢ: NGÔ HẢI PHAN


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG NGÔ HẢI PHAN

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Ngô Hải Phan

Chức Danh:
Cục trưởng

Đơn Vị:
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Chủ đề:
Phát triển dịch vụ công trực tuyến – những nỗ lực cải thiện sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Tiểu Sử:

Ông Ngô Hải Phan là Tiến sĩ Luật, nguyên là giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau đó chuyển sang công tác tại Văn phòng Chính phủ từ năm 1998. Hiện nay, ông Phan đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, thành viên thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Ông phụ trách việc tham mưu, đôn đốc, điều phối công tác cải cách hành chính, tổ chức triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.