DIỄN GIẢ: HOÀNG LÊ MINH


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
SPEAKER A

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Hoàng Lê Minh

Chức Danh:
Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

Đơn Vị:
Trường Đại học Văn Lang

Chủ đề:
Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong các phần mềm phân tích dữ liệu, lập báo cáo và hỗ trợ ra quyết định – kiến trúc và thực tiễn

Tiểu Sử:

Ông Hoàng Lê Minh là Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh – Tiến sĩ Toán – Tin học (Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva), đã có nhiều năm làm công tác giảng dạy tại nhiều Trường Đại học và các Viện nghiên cứu ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản như Viện Toán học Steklov – Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô (1984-1987), Trung tâm Nghiên cứu Banach – Balan (1988), Trung tâm Quốc tế về Vật lý Lý thuyết – Italia (1989-1991), Đại học Nice và Paris 13 (1992, 1998), Đại học Quốc gia Singapore (1994), Đại học Osaka Nhật Bản (2001); Ông đã từng giữ các chức vụ Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học – Đại học Tổng hợp TP. HCM (1995-2000), Giám đốc Trung tâm Phần mềm ĐHQG TP.HCM (2001-2003), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án CNTT TP.HCM (2003-2005), Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông TP.HCM (2005), Viện Trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung Số Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông (2008-2017). Ông là chuyên gia đã có hàng chục năm hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và tham gia nhiều dự án, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ ngành Trung ương và địa phương về CNTT, rất am hiểu các lĩnh vực liên quan đến Tính toán Hiệu năng cao, Điện toán Đám mây, Khoa học Dữ liệu… Lĩnh vực chuyên môn chính hiện nay của ông Hoàng Lê Minh từ khi tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa CNTT, Trường Đại học Văn Lang (tháng 11/2017) là Thị giác Máy tính, Phân tích và Xử lý Dữ liệu Thông Minh phục vụ cho Chuyển đổi Số.

Ông Hoàng Lê Minh hiện nay là Ủy viên Thường Vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc Gia (ViNen), Ủy viên Ban CH Hội Tin học Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam. Ông đã tham gia nhiều Hội nghị, Hội thảo và Tọa đàm trong và ngoài nước liên quan tới ứng dụng Chuyển đổi Số và các chủ đề thời sự hiện nay trong lĩnh vực CNTT.