DIỄN GIẢ: LÊ TRUNG THÀNH


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG LÊ TRUNG THÀNH

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Lê Trung Thành

Chức Danh:
Giám đốc Chuyển đổi số

Đơn Vị:
IDG Việt Nam

Chủ đề:
Điều phối phiên thảo luận lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023

Tiểu Sử:

1988 – 1995: Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên, trường đại học điện tử St Petersburg liên bang Nga.

1996 – 2018: Công ty Ericsson Việt nam. Kỹ sư trưởng, giám đốc dự án, giám đốc kỹ thuật, phó chủ tịch công ty Ericsson. Đại diện cho Ericsson trong vai trò nhà cung cấp chính cho suốt quá trình xây dựng và phát triển của tất cả các nhà mạng viễn thông lớn nhất việt nam từ những ngày đầu tiên như Mobifone, VinaPhone, GTEL, Viettel, Vietnamobile.

2018 – 2019: Phó Chủ tịch Công ty DMP chuyên về giải pháp đô thị thông minh

2020 – nay: Giám đốc Chuyển đổi số của Tập đoàn dữ liệu Quốc tế (IDG) Việt Nam