Chúng Tôi


IDG Toàn Cầu

Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế (IDG) là một thương hiệu lâu đời, chuyên về Công Nghệ và Thông Tin. Sinh ra ở Queens, Nưu Ước, Ông Patrick McGovern mang đến sự đổi mới của mình và sánh lập IDG và công ty đối tác IDC tại Niu Tơn, Massachusetts vào năm 1964

Chúng tôi tin rằng công nghệ tồn tại để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn – rút ngắn khoảng cách, khuyến khích đổi mới, và thúc đẩy đổi mới.

Tập đoàn IDG

IDG đã ăn sâu vào cộng đồng công nghệ toàn cầu hơn 55 năm. Chúng tối tự hào không chỉ vì là thành viên trong hệ sinh thái thị trường công nghệ, mà còn tích cực thúc đẩy cho khách hàng khi họ đổi mới và phát triển.

Hoạt động ở 147 đất nước, với 40+ ngôn ngữ
3,300 nhân viên toàn cầu
75% của Công Ty Coong Nghệ Forbes Top 100 là khách hàng của IDG

Thống kệ hoạt động

Tại IDG, chúng tôi phối hợp Nghệ Thuật, Thiết Kế và Công Nghệ, nắm bắt năng lượng được giải phóng khi những lĩnh vực này được kết hợp.

Bắt đầu từ con người và lịch sử xuyên sâu về truyền thông công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi thông minh, tò mò, đổi mới, và định hướng.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu và kinh nghiệm của mình để trải nghiệm những gì người khác không thể. Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa để hiểu biết sâu sắc để làm việc. Những việc dành cho những người kiên quyết, những người nỗi trội, và những người thay đổi cuộc chơi.

Tại IDG, chúng tôi tập trung vào việc sáng tạo và thúc đẩy sự thay đổi, để tiếp tục thực hiện tham vọng của khách hàng, cộng đồng, và mục đích của chính chúng tôi. Chúng tôi cam kết làm việc với bạn để cải thiện tầm nhìn và hiểu biết của bạn với Công Nghệ Thông Tin.

Tam Le, Tổng Giám Đốc IDG Việt Nam & Đông Nam Á (ASEAN)

Chúng tôi là IDG.
IDG Inc.