Danh mục: Dữ Liệu Dân Cư

  • DIỄN GIẢ: LÊ THANH TÂM

    TIỂU SỬ DIỄN GIẢ: ÔNG LÊ THANH TÂM THÔNG TIN DIỄN GIẢ Diễn Giả:Ông Lê Thanh Tâm Chức Danh:Tổng Giám Đốc Đơn Vị:IDG Việt Nam Chủ đề:Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến Tiểu Sử: Ông Lê Thanh Tâm hiện nay đang là Tổng…