Các sự kiện bị hoãn trì hoãn


Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng các sự kiện sẽ bị đẩy về muộn hơn, vì có nhiều trở ngại về các công tác hậu cần và điều hành. Lý do các công tác bị ảnh hưởng vì các cơ quan chính phủ không thể hợp tác với chúng tôi trong thời gian này vì phải ưu tiên chuyến thăm gần đây của Tổng Thống Hoa Kỳ, Joe Biden.

Vì thế, chúng tôi phải đẩy lùi hai sự kiện chính bên dưới:

• Chính Phủ Điện Tử
• Dữ Liệu Dân Cư

Các sự kiện được nêu bên trên sẽ bị đẩy về từ Ngày 12 Tháng 9 đến Ngày 19 Tháng 10. Đây là hai sự kiện diễn ra song song, nên cả hai đều phải lùi lại.

Mặc dù chúng tôi rất hồi hợp được ra mắt sự kiện mới cho quý vị, Dữ Liệu Dân Cư, nhưng thật là tiếc khi chúng tôi phải chấp nhận là sự kiện này sẽ bị trì hoãn.

Đến thời điểm này, chúng tôi không có dự kiến trì hoãn các sự kiện tháng 12 này, hoặc các sự kiện sau năm nay. Tuy nhiên, lịch sự kiện có thể đổi, tuỳ theo công tác hậu cần và lịch của chúng tôi

Vui lòng thường xuyên cập tin tức trong trường hợp có sự thay đổi. Chúng tôi cũng thường khi báo trên các mạng xạ hội của công ty.

Apologies in advance from the IDG Management Team.

,