Bà Trần Thúy Ngọc

Bà Trần Thúy Ngọc

  • Phó Tổng giám đốc, Deloitte Việt Nam

Bà có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Deloitte và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn. Khách hàng của cô rất đa dạng từ các ngành C&IP, TMT đến FSI. Cô đã có hai năm từ 2001 đến 2003 tại Deloitte San Francisco, Hoa Kỳ và chuyên về IFRS, US GAAP và Phương pháp tiếp cận kiểm toán quốc tế. Bà cũng là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Việt Nam, Hiệp hội Kế toán Việt Nam.

All Sessions by Bà Trần Thúy Ngọc

KEYNOTE 09:00 09-03-2022
OPENING CEREMONY & HONORING CEREMONY 07:30 09-03-2022
PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH 09:00 09-03-2022
10:15 - 10:30

Cơ sở hạ tầng viễn thông và dịch vụ nội dung số thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số

HIỆN ĐẠI HOÁ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ & XÃ HỘI SỐ
PHIÊN KHAI MẠC & LỄ VINH DANH 07:30 09-03-2022